• English
  • Romana

STIRILE ZILEI 25 AUGUST 2016

Publicat: 25.08.2016


1. Companiile energetice de stat de pe bursă stau cu un miliard de euro cash în lipsă de idei de investiţii şi de competenţă managerială / Ziarul Financiar

2. Vânzarea pe pachete a Oltchim este „o mare greşeală“. Decizia ar fi fost impusă de Comisia Europeană / Ziarul Financiar

3. SIF4 Muntenia plăteşte dividende cu un randament brut de 7,6% / Ziarul Financiar

4. ASF nu l-a avizat pe Paul Prodan in functia de director general BT Capital Partners / Bursa

1. Companiile energetice de stat de pe bursă stau cu un miliard de euro cash în lipsă de idei de investiţii şi de competenţă managerială / Ziarul Financiar

Companiile din energie se odihnesc pe perne de cash. Funizorii de echipamente caută protecţie în insolvenţă sau peste graniţe. 

Cele mai mari cinci com­panii energetice listate de stat sau în care statul are în continuare un cu­vânt greu de spus aveau la finalul primului semestru 4,39 mld. lei (972 mil. euro) bani cash în conturi, cu 23% mai mult decât la fi­na­lul anului trecut, acumularea de li­chi­dităţi fiind în cele mai multe cazuri aso­ciată şi cu o lipsă de creativitate în ceea ce priveşte proiectele de investiţii.

De asemenea, se pune problema inclusiv a competenţei managementu­lui acestor companii, lipsit de ambiţie, în condiţiile în care firme similare din regiune s-au extins puternic, inclusiv în România.

Pe lângă această sumă, Electrica , Transgaz, Transelectrica,  Nuclearelectrica,  Romgaz, campionii statului din ener­gie pe bursă, mai „ocrotesc“ sume im­portante în depozite sau obligaţiuni, investiţii stabile, dar care aduc recom­pense pe măsura riscului asumat.

Grupul Electrica, cel mai puternic jucător din domeniul distribuţiei şi fur­nizării de energie electrică, a terminat primul semestru al anului cu 1,2 mld. lei (271 mil. euro) în conturi sub formă de nu­merar, cu 37% mai mult decât la fi­na­lul anului trecut, compania având alte 1,7 mld. lei (389 mil. euro) plasate chib­zuit în de­pozite sau obligaţiuni. În timp ce o po­ziţie forte pe cash poate fi un in­diciu al unei activităţi sănătoase, ast­fel de com­panii fiind foarte ape­ti­sante din punc­tul de vedere al pre­luă­rilor, banii ne­chel­tuiţi pot fi şi o dovadă a inca­pacităţii manage­men­tului de a găsi opor­tu­nităţi de inves­tiţii. Aparent, în cazul Elec­trica lipsa de inspiraţie ţine de mai bine de doi ani de zile, de la lis­tarea din 2014. Compania ar trebui să anun­ţe săptămâna viitoare dacă şi-a găsit un nou CEO, după ce fostul şef a fost debar­cat înainte de încheierea man­da­tului, dar evită să spună dacă ter­menul va fi respectat.

Romgaz şi Transgaz, companii stra­tegice din domeniul gazelor naturale au la rândul lor poziţii forte pe cash. Pro­blema este că la Romgaz bugetul de in­ves­tiţii din primul semestru al anului a fost la jumătate faţă de S1 2015, timp în care pro­duc­ţia de gaze a companiei s-a diminuat cu 20%. Romgaz spune însă că şi-a înde­pli­nit obligaţiile asumate în faţa Agen­ţiei Naţionale pentru Resurse Mi­ne­rale, aşa că nu a mai avut niciun rost să-şi de­pă­şească nivelul stabilit mai ales când oricum consumul scade.

Transgaz şi-a propus pentru anul acesta investiţii de 722 mil. lei, dar a reli­zat numai 5,23% din buget, biro­cra­ţia fiind unul dintre factori.

Între timp, companiile din dome­niul echipamentelor şi serviciilor ener­getice intră pe capete în insolvenţă, ulti­mul exemplu fiind cel al Prospecţiuni.

2. Vânzarea pe pachete a Oltchim este „o mare greşeală“. Decizia ar fi fost impusă de Comisia Europeană / Ziarul Financiar

Combinatul Oltchim Râmnicu Vâlcea (OLT), companie cu capitalizare de 127 mil. lei aflată în insolvenţă din ianuarie 2013, este scos la vânzare pe bucăţi, prin nouă pachete de active, pro­cesul de selecţie fiind estimat a se fi­na­liza până la finele acestui an.

AT Kearney este firma consultantă pentru tranzacţie.

Ieri pe bursă, inves­titorii nu au avut nicio reacţie, ac­ţiunile rămânând la 0,37 lei. Decizia de vânzare pe pachete este una controversată în condiţiile în care instalaţiile de inox ale combinatului sunt de­pen­dente una de alta şi nu pot func­ţiona separat.

„O mare greşeală, o decizie extrem de proastă împotriva căreia PSD trebuie să aibă o poziţie fermă şi să îi ceară do­m­nu­lui Borc (Costin Borc, viceprim­inis­tru şi ministru al economiei - n.red.) să renunţe la ea“, consideră Constantin Niţă, actual deputat şi fost ministru al eco­nomiei.

Avocatul Gheorghe Piperea, administratorul judiciar al Oltchim, nu a putut fi contactat până la închiderea ediţiei. Potrivit unor surse din piaţă, decizia de vânzare pe pachete a combinatului Oltchim, companie cu 127 mil. lei ca­pita­lizare, ar veni de la Comisia Euro­peană după ce instituţia a des­chis în aprilie anul acesta o investi­gaţie aprofundată privind ştergerea da­toriilor Oltchim. „În urma investigaţiei des­chise de Comisia Europeană, statului i-a fost interzis să vândă sub forma SPV (spe­cial purpose vehicle - n. red.). Se pare că decizia de vânzare pe bucăţi ar fi im­pusă de Comisia Europeană“, po­trivit unei surse apropiate de companie.

Costin Borc a afirmat ieri că Olt­chim este una dintre priorităţile man­datului său şi speră ca până la finele anului compania să aibă o ofertă anga­jantă. „Deşi este în insolvenţă, situaţia finan­ciară a SC Oltchim SA s-a îmbună­tăţit, ceea ce ne dă speranţă în găsirea unui investitor, deci pentru un viitor sustenabil al activităţilor econo­mice ale com­paniei, în condiţii de piaţă.“

Combinatul chimic Oltchim Râm­nicu Vâlcea a realizat un profit net de 18,5 milioane lei (4,1 mil. euro) în primul semestru al acestui an şi vânzări nete mai mari cu aproape 4%, în sumă de 378 milioane lei (84 mil. euro). În pri­mul semestru al anului trecut, Oltchim a ra­portat vânzări nete de 364 milioane lei.

Statul a încercat în mai multe rân­duri privatizarea Oltchim, dar fără succes.

La ultimul termen, din decembrie 2014, niciun investitor nu şi-a exprimat interesul să preia compania cu 2.000 de salariaţi.

La începutul 2016, Oltchim a primit trei scrisori de intenţie pentru privatizare din partea unei companii din China şi a două din România, dar negocierile au eşuat.

Compania este deţinută în proporţie de 54% de statul român şi în proporţie de 32,4% de PCC SE.

 

3. SIF4 Muntenia plăteşte dividende cu un randament brut de 7,6% / Ziarul Financiar


    SIF4 Muntenia, emitent cu 474 mil. lei capitalizare, va plăti din 8 septembrie dividende brute în valoare de 0,045 lei din profitul pe anul precedent, din care se va reţine la sursă impozitul pe dividende. Randamentul brut al dividendelor plătite de societate ajunge astfel la circa 7,6%. Randamentul se calculează ca raport între dividendul plătit pe acţiune şi preţul unei acţiuni. Costurile aferente plăţii vor fi deduse din valoarea netă a dividendelor. Acţionarii care vor primi dividendele din profitul de 70 mil. lei obţinut de societate în 2015 sunt cei înscrişi în registrul acţionarilor la data de 18 august. Plata dividendelor va fi efectuată de către Depozitarul Central, iar agentul de plată desemnat este BCR.

4. ASF nu l-a avizat pe Paul Prodan in functia de director general BT Capital Partners / Bursa


Informaţia că Prodan va fi respins circula în piaţă dinainte, iar ASF a primit chiar o sesizare privind această "scurgere" de informaţii

       Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, ieri, respingerea solicitării BT Capital Partners de modificare a autorizaţiei de funcţionare ca urmare a schimbării componenţei conducerii.
     Conform unor surse din piaţă, decizia se referă la respingerea autorizării lui Paul Prodan pe funcţia de director general al intermediarului. ASF nu şi-a motivat hotărârea, însă se pare că ar avea legătură cu unele sancţiuni primite de Prodan de la BNR, în trecut. Gurile rele aduc însă în discuţie relaţiile personale, căci în 2004, când ING Bank a lansat serviciul de self bank, Prodan era director general adjunct, la fel ca şi Mişu Negriţoiu, în prezent, preşedintele ASF.
     Aceste informaţii pot fi considerate doar bârfe, însă, grav este că, în piaţă, a transpirat informaţia că Prodan nu va fi avizat de ASF cu mult înainte de decizia Consiliului Autorităţii, iar o persoană din piaţa de capital chiar a transmis instituţiei o sesizare privind această "scurgere" de informaţii. 
     Ca să îndepărteze suspiciunile, ASF va trebui să-şi motiveze public decizia, deşi în ultima vreme s-a obişnuit să ofere comunicate trunchiate, fără să explice clar la ce se referă deciziile Consiliului.
     În 2015, Paul Prodan, fost vicepreşedinte la Credit Europe a plecat la Banca Transilvania. Acesta a mai lucrat anterior la BRD, ING şi OTP, conform informaţiilor din presă.
     În luna iunie, BT Securities, compania de brokeraj a Grupului Financiar Banca Transilvania, a devenit BT Capital Partners. 
     Printr-o tranzacţie care a avut loc în luna martie, BT Securities a preluat activitatea de investment banking a companiei Capital Partners, firmă românească independentă de consultanţă în domeniul M&A şi Corporate Finance.

 

 

Share |