• English
 • Romana

Cristian Duţescu

Activitate profesionala: 

 • Partener fondator si avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati “Dutescu si Asociatii”, Bucuresti (2006 - prezent)
 • Membru al corpului de arbitrii de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (iulie 2013 - prezent)
 • Președinte al Organizației Profesioniștilor Pieței de Capital, Bucureşti (2012 - prezent)
 • Consultant juridic pentru revista pietei de capital „Investitii&Profit” (2005) 
 • Avocat titular în cadrul Cabinetului individual de avocatura „Cristian Dutescu” (1998-2006)
 • Avocat colaborator în cadrul Cabinetul individual de avocatura „Florin Barbulescu”, Bucuresti (1995 - 1997)
 • Avocat definitiv, membru al Baroului Bucuresti (1995)

Studii:

 • Doctor in drept, tema aleasă pentru lucrarea de doctorat “Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni”
 • Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti (1995). Lucrare de diplomă – Bursa de valori
 • Curs de specializare in domeniul pieţei de capital Fundaţia Europeană Drăgan-Curs de pieţe de capital (1995)


Activitate didactică:

 • Lector la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, curs “Pieţe de capital”, anul IV 
 • Lector al cursurilor de formare profesionala organizate de Asociatia Brokerilor
 • Colaborator al Catedrei de Drept Privat a Facultăţii de Drept din Universitatea Bucureşti, la disciplina Drept civil-Drepturi reale si Obligaţii (2009-2010)
 • Preparator universitar la Catedra de Drept Civil a Facultăţii Româno-Americane (1996)


Publicaţii:

 • Teoria generala a bunurilor  Colectia: I. Tratate,  Editura Universul Juridic  (2022)
 • Manualul conducătorilor entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F. - Institutul de Studii Financiare (2022)
 • Iniţiere în conformitate pe piaţa de capital - Institutul de Studii Financiare (2022)
 • Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Comentariu pe articole, Ed.C.H.Beck (2019), Colectia Comentarii
 • “Dreptul pieţei de capital”, Ed.C.H.Beck (2013) ,Colectia Cursuri Universitare
 • "Contractul de vanzare-cumparare de actiuni", Ed.C.H.Beck (2012) ,Colectia Praxis
 • “Drepturile acţionarilor”, Ediţia III revizuită, Ed.C.H.Beck (2010) ,Colecţia Praxis
 • “Legea Pieţei de Capital-cometarii pe articole”(LPC), Ed.C.H.Beck (2009), Colecţia Comentarii
 • “Manipularea pieţei de capital”, Ed.C.H.Beck (2008), Colecţia Praxis
 • “Drepturile acţionarilor, Ediţia II revizuită, Ed.C.H.Beck (2007), Colecţia Praxis
 • “Drepturile acţionarilor”, Ediţia I, Ed.Lumina Lex (2006)


Autor a peste 30 de articole de specialitate în domeniul dreptului comercial şi al pieţei de capital, publicate în revistele

 • “Dreptul”
 • „Investiţii şi Profit”-revista pieţei de capital, publicaţie lunară (2005-2008)
 • “Revista de Drept Comercial”
 • “Editura Horeca”

Premii și distincții:

 • Premiul „I.L.Georgescu” al Uniunii Juriștilor din România pentru lucrarea Drepturile acționarilor, ediția a 2-a, 2007;
 • Diploma de onoare „Constantin Anachițoaie” din partea Uniunii Juriștilor din România, Societății Academice „Titu Maiorescu” și a revistelor „Dreptul” și „Palatul de Justiție” pentru lucrarea Legea privind piața de capital, comentariu pe articole, 2009.
 • Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriștilor din România pentru lucrarea Teoria generală a bunurilor, Editura Universul Juridic, 2022

Experienţa profesională:

Ca partener coordonator al SCA « Duţescu şi Asociaţii » supervizează activitatea întregii societăţi.
Coordonează în mod direct departamentele de litigii şi consultanţă în domeniile : piaţă de capital, drept societar şi corporatist, drept comercial, construcţii

Are o bogată experienţă în:

 • Consultanţă juridică în probleme privind piaţa de capital, respectiv apǎrarea  drepturilor acţionarilor, minoritari şi majoritari, oferte publice, listari, delistari;
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor, în faţa tuturor autorităţilor şi instituţiilor statului în diferite litigii cu privire la operaţiuni de listare, delistare, oferte publice;
 • Asistenţă şi reprezentare la negocieri, la adunari generale ale actionarilor;
 • Consultanţă juridică cu privire la regulamentele bursiere şi ale CNVM;
 • Consultanţă juridică privind regulamentele şi procedurile interne ale societăţilor de brokeraj (societaţi de servicii de investitii financiare - SSIF);
 • Consultanță juridică privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor și a organismelor de plasament colectiv, inclusiv privind elaborarea prospectelor de emisiune;
 • Asistenţă şi consultanţă juridică la negocierea unor contracte de brokeraj, de mandat, de administrare fonduri, etc.
 • Elaborarea unor proiecte de modificare a unor legi şi regulamente în domeniul pieţii de capital;
 • Consultanţă referitoare la operaţiunile de registru, compensare-decontare desfăşurate pe piaţa de capital;
 • Asistarea şi reprezentarea clienţilor persoane fizice şi juridice române şi străine în litigii civile şi comerciale, în faţa instanţelor  de judecată, precum şi în cadrul negocierilor directe sau a concilierilor

Limbi de lucru:
Română, Engleză

“Legea Pieţei de Capital-cometarii pe artocole”(LPC), Ed.C.H.Beck (2009), Colecţia Comentarii