• English
 • Romana

Raluca Duţescu

Activitate profesională:

 • Partener fondator al Societăţii Civile de Avocaţi “Duţescu si Asociatii”, Bucureşti, (2006)
 • Consilier în proprietate industrială, membra a Camerei Consilierilor în proprietate industrială din România, (2005)
 • Consilier în proprietate industrială, reprezentant autorizat în faţa OHIM (The office for harmonization in the Internal Market
 • Avocat colaborator în cadrul Cabinetului individual de avocatură „Flavia Teodosiu”, Bucureşti în perioada martie 2004 - noiembrie 2005;
 • Avocat colaborator în cadrul Societăţii Civile de Avocaţi „Tănase şi Boboc” în perioada (2002-2004)
 • Consilier juridic în cadrul SC Reconversie şi Valorificare Active SA în perioada octombrie 2001-aprilie 2002
 • Avocat definitiv, membră a Baroului Bucureşti (2002)

 


Decedat
10 Noiembrie 2022

 

Studii:

 • "Studii postuniversitare de specializare in drept privat", Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti (2002), Lucrarea de absolvire “Acceptarea şi Plata Cambiei”
 • Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti (2001). Lucrare de diplomă – "Banca Centrală a Statului"


Experienţa profesională:

 • Ca avocat partener al SCA « Duţescu şi Asociaţii », Raluca Duţescu coordonează activitatea departamentelor de litigii şi consultanţă în domeniile : dreptul proprietăţii intelectuale,  drept civil, drept comercial, dreptul muncii

Are o bogată experienţă în :

 • asistarea şi reprezentarea clienţilor persoane fizice şi juridice române şi străine în litigii civile şi comerciale, în faţa instanţelor  de judecată, precum şi în cadrul negocierilor directe sau a concilierilor ;
 • consulatanţă juridică în domeniului dreptului societar şi al achiziţiilor publice
 • consultanţă juridică referitoare la elaborarea, interpretarea, modificarea, încetarea contractelor comerciale şi civile ;
 • asistarea şi reprezentarea clienţilor persoane fizice şi juridice în faţa OSIM şi OHIM pe parcursul întregii proceduri de înregistrare a a mărcilor naţionale şi comunitare;
 • consultanţa juridică în materia contractelor de cesiune si licenţă de drepturi de proprietate intelectuală ;
 • asistarea şi reprezentarea clienţilor persoane fizice şi juridice în faţa OSIM si a instantelor de judecata in vederea asigurarii protectiei drepturilor de proprietate intelectuală ;
 • Asistenţă şi reprezentare în litigii din materia drepturilor reale, obligaţiilor, contractelor speciale, succesiunilor, precum şi în litigii de dreptul familiei;
 • consultanta juridica si asistenta în materia tranzactiilor imobiliare, due-diligence.
 • consultanţă juridică şi reprezentare în litigii în probleme complexe de dreptul muncii şi de contencios administrativ;
 • asistenţă şi reprezentare la constituirea sau modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale din toate domeniile de activitate;
 • asistenta si reprezentare pe toata durata procedurii de autorizare a operatorilor de baze de date cu caracter personal si asigurarea comunicarii permanente cu Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Limbi de lucru:
Română, Engleză, Franceză