• English
  • Romana

Reglementari Romania

 

  • LEGE PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL
  • REGULAMENT nr. 11/ 19.06.2014  privind stabilirea cerințelor prudențiale aplicabile S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiții, precum și modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014.
  • Regulament nr. 10/16.06.2014 pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
  • HOTĂRÂRE ASF nr.50/18.06.2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea A.S.F.  nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. și suspendarea Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr.19/2010.
  • Regulamentul ASF nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea S.A.I., O.P.C.V.M. și  depozitarilor O.P.C.V.M. a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 436/ 16.06.2014.
Share |